Tag: summer laptop caring


गर्मीमा ल्यापटपको स्याहार

19

May 2017

गर्मीमा ल्यापटपको स्याहार

Go to English Version  गृष्मयाममा हामी वरपरको वातावरणका साथै कोठाहरुको तापक्रममा वृद्धि हुनजान्छ । यस्तो तापक्रम वृद्धिले हाम्रो ल्यापटपलाई पनि असर गर्दछ। यदि हामीले उक्त अवस्थामै धेरै समयसम्म आफ्नो ल्यापटप चलाईराख्यौ भने यसले ल्पायपटपलाई स्थायी रुपमै नचल्ने गराउन सक्छ । हामीले महसुस पनि गरेका हुन्छौ, ल्यापटप तातेको अवस्थामा यसको गति सुस्त...

Read More...

Read More


Caring Laptop in Summer

15

May 2017

Caring Laptop in Summer

नेपाली संस्करणमा जानुहोस्  This summer, Sun is over our head and our rooms are heated. We drink cold and take cool air-bath…  What about our Laptop? Laptop too are suffered from excessive heat. Overheating may leave your laptop dead or at least poorly perform. Here are some easy tips you...

Read More...

Read More