नेपाली संस्करण


गर्मीमा ल्यापटपको स्याहार

19

May 2017

Go to English Version  गृष्मयाममा हामी वरपरको वातावरणका साथै कोठाहरुको तापक्रममा वृद्धि हुनजान्छ । यस्तो तापक्रम वृद्धिले हाम्रो ल्यापटपलाई पनि असर गर्दछ। यदि हामीले उक्त अवस्थामै धेरै समयसम्म आफ्नो ल्यापटप चलाईराख्यौ भने यसले ल्पायपटपलाई स्थायी रुपमै नचल्ने गराउन सक्छ । हामीले महसुस पनि गरेका हुन्छौ, ल्यापटप तातेको अवस्थामा यसको गति सुस्त...

Read More...

Read More